Nyheder til virksomheder
Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
1/26/2022

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også af omfatte importen af visse rørfittings af jern eller stål afsendt fra Taiwan, Indonesien, Sri Lanka og Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse.

Ny tariferingsforordning og forklarende bemærkning
1/25/2022

Ny tariferingsforordning og forklarende bemærkning

Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
1/21/2022

Indførelse af en endelig udligningstold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

eIndkomst: Indberetningsvejledning
1/21/2022

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
1/19/2022

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Japan, Republikken Korea, Den Russiske Føderation og Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
1/19/2022

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvidet til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka, Tunesien, Cambodja, Pakistan og Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse  i disse lande eller ej.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
1/19/2022

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/921 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Vejledning om manuel indberetning af deleøkonomiske indtægter 2021
1/14/2022

Denne vejledning handler om obligatorisk indberetning af deleøkonomiske indtægter, som skal ske fra og med indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for virksomheder/platforme, der har deleøkonomiske aktiviteter.

Vejledningen gælder også for udenlandske virksomheder, som ikke er indberetningspligtige, men som vælger at indberette de oplysninger, som ville være omfattet af indberetningen, hvis virksomheden havde været indberetningspligtig.

Vejledningen vil løbende blive opdateret og offentliggjort på skat.dk/ekapital under deleøkonomi under
"Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter".

Indberetningen om deleøkonomiske indtægter følger reglerne i skatteindberetningslovens § 43 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning mv. med senere ændringer.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1754 af 30/08/2021 med senere ændringer og fremover forkortet SIL, når loven nævnes i sammenhæng med en paragraf).

Abonner på nyheder om den deleøkonomiske indberetningsløsning
Vi anbefaler, at I abonnerer på nyheder om eKapitals løsninger (derunder deleøkonomi) og driftsmeddelelser ved at tilmelde jer vores RSS-feeds.

Tilmeld jer på skat.dk/ekapital/deleøkonomi.

 

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.
1/14/2022

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. for indkomståret 2021 samt løbende indberetning 2022.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er Skattestyrelsens orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til Skattestyrelsen vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Oprettelse af roller og rettigheder for indberetning af gaver
1/7/2022

Indberetningsvejledningen beskriver hvordan du giver en medarbejder rettigheder til at kunne foretage gaveindberetningen.  

Ændrede bekendtgørelser på motorområdet fra 1. januar 2022
1/6/2022

Skatteministeren har udstedt nye bekendtgørelser på motorområdet, som trådte i kraft den 1. januar 2022. Det drejer sig om en ny bekendtgørelse om registrering af køretøjer og en ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift. De nye regler er beskrevet nedenfor.

Toldtariffen 2022-0
1/6/2022

Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og er grundlag for såvel toldbehandlingen som indsamlingen af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken, herunder Intrastat.

Alle varer, der fortoldes eller udføres skal angives med et positionsnummer (varekode).
Indberetning af forskningsinstitutioners fradragsberettigede gaver 2021
1/3/2022

Denne vejledning beskriver, hvordan forskningsinstitutioner skal indberette oplysninger om modtagne gaver, der er fradragsberettigede for giveren. 

Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2021
1/3/2022

Denne vejledning beskriver, hvordan kulturinstitutioner skal indberette oplysninger om modtagne gaver, der er fradragsberettigede for giveren. 

Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2021
1/3/2022

Vejledningen gælder for alle der skal indberette om fradragsberettiget kontingent mv. til arbejdsløshedskasser, faglige foreninger og klubber samt om præmier til privattegnede arbejdsløshedsforsikringer.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1754 af  30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer (skatteindberetningsloven) Indberetningen om faglige kontingenter, a-kassebidrag og efterlønsbidrag følger reglerne i skatteindberetningslovens § 31 og 32. Indberetning om flexydelsesbidrag står i skatteindberetningslovens § 35. Indberetning om privattegnede arbejdsløshedsforsikringer står i skatteindberetningslovens § 9, jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning § 17.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 3 og 5 om skatteindberetning m.v. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer.

Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2021
1/3/2022

Denne vejledning beskriver, hvordan almenvelgørende foreninger skal indberette oplysninger om modtagne gaver og ydelser, der er fradragsberettigede for giveren.

Hjælp til søgning i vejledningen
For at søge efter relevante ord eller sætninger i vejledningen, kan I bruge luppen i højre side.                                                               

Vi forlænger fristen for indsendelse af materiale i forbindelse med Motorstyrelsens pristjek
12/28/2021

På grund af jul og nytår forlænges fristen for indsendelse af materiale for breve om pristjek sendt i uge 51.

Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
12/23/2021

Indførelse af en endelig udligningstold på importen af omformningsfolie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2170 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af omformningsfolie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Ny praksis for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport
12/22/2021

Formålet med dette nyhedsbrev er at orientere om, at Motorstyrelsen ændrer praksis for tidspunkt for udsøgning af annoncemateriale til brug for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport. Det sker på baggrund af to afgørelser fra Motorankenævnet.

Motorstyrelsen ændrer praksis fra 1. januar 2022. 

Styresignal om annoncemateriale

Motorstyrelsen forventer at udsende et styresignal i foråret 2022. Styresignalet vil fastlægge, hvilket tidspunkt Motorstyrelsen skal udsøge det annoncemateriale, som lægges til grund for værdifastsættelse af et køretøj anmeldt til eksport. I styresignalet vil der også blive taget stilling til muligheden for genoptagelse af værdifastsættelser, hvor der er truffet afgørelse om udbetaling af eksportgodtgørelse, før Motorstyrelsen har ændret praksis. 

Ny lovgivning - tilpasning af regler på motorområdet og særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af køretøjer
12/22/2021

Nyhedsbrevet beskriver nye regler på motorområdet. Reglerne fremgår af lov nr. 2193, der er vedtaget af Folketinget den 25. november 2021 og tilpasser en række regler på motorområdet. Der er også vedtaget en mulighed for at gennemføre en særlig procedure for partshøring, når Motorstyrelsen værdifastsætter køretøjer. Reglerne er beskrevet nedenfor.

Loven træder i kraft den 1. januar 2022.