Nyheder til virksomheder
Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
5/6/2021

Fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage har været stigende.

Tonnageskat - fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
5/6/2021

Fordelingen af rederiernes ejerede bruttotonnage har været stigende.

SelvAngiv Professionelt (SA Pro)
5/5/2021

Systemvejledning til SelvAngiv Professionelt (SA Pro). Løsningen henvender sig til revisorer og rådgivere. Løsningen består af to webservices. En til hentning af R75-data og en til indberetning af oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen).

Tariferingsforordninger
5/4/2021

T22, Tarifering har samlet tariferingsforordninger, HSC tariferingsudtalelser og statements i en elektronisk udgave pr. 4. maj, 2021 (vejledning).
Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen.

Indtastningsvejledning for angivelse vedrørende PAL § 24
4/29/2021

Denne vejledning anvendes til beskrivelse af feltnumre i forbindelse med angivelse af PAL-skat efter PAL § 24.

Vejledningen gælder ved angivelser vedrørende samtlige institutter omfattet af PAL § 24, uanset hvilken skattepligtsbestemmelse instituttet er omfattet af.

2 nye tariferingsforordninger
4/29/2021

Nye tariferingsforordninger

Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
4/29/2021

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
4/29/2021

Ændringer af toldtarifpositioner.

Aktiesparekonto - indberetning for 2020
4/27/2021

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beskatningsgrundlag, skat mv. af aktiesparekonti for indkomståret 2020.

Vejledningen gælder for finansielle virksomheder der opretter aktiesparekonti.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslovens § 11a (Lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).

De nærmere regler fremgår af § 26 i bekendtgørelse om skatteindberetning nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
4/26/2021

Fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til forordning (EF) nr. 88/97.

Teknisk vejledning Rente
4/23/2021

Teknisk vejledning Rente er målrettet udviklere, programmører og andre, som har ansvaret for den tekniske del af renteindberetningen. Nogle afsnit forudsætter teknisk indsigt. 

Teknisk vejledning Rente suppleres af en indberetningsvejledning pr. indberetningstype. De findes på skat.dk/rente.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
4/22/2021

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i Hviderusland, Folkerepublikken Kina og Rusland efter en udløbsundersøgelse.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
4/22/2021

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af mononatriumglutamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien efter en udløbsundersøgelse.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
4/21/2021

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina udvidet til også at omfatte importen af citronsyre afsendt fra Malaysia efter en udløbsundersøgelse.

Autocamper - regler for indretning og anvendelse
4/21/2021

Denne vejledning beskriver kravene til indretning og brug af autocampere.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
4/20/2021

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
4/20/2021

Ændringer af toldtarifpositioner.

eIndkomst: Indberetningsvejledning
4/9/2021

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
4/9/2021

Ændring af toldtarifposition.

Udskydelse af betalingsfrist for månedsangivelsen for marts 2021
4/7/2021

Betalingsfristen for månedsangivelsen for marts 2021 udskydes til den 15. november 2021.