Nyheder til virksomheder
Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
6/29/2022

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina og som udvidet til at omfatte Vietnam og Den Demokratiske Folkerepublik Laos efter en udløbsundersøgelse.

Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger
6/28/2022

Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger   

Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
6/27/2022

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
6/27/2022

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/546 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af ekstruderet aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
6/27/2022

Accept af to anmodninger om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, vedrørende importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Ny release til Motorregistret 29. juni 2022
6/24/2022

Med virkning fra 29. juni 2022 frigives en ny release af Motorregistret. 

Det betyder, at der fremover kan beregnes korrekt afgift på brændselscellekøretøjer. 

Derudover har vi gennemført en del tekniske omlægninger og moderniseringer. Disse har dog ingen umiddelbar indflydelse på din brug af systemet. 

Releasen foretages i perioden 28. juni kl. 19:00 - 23:00, hvor der ikke vil være adgang til Motorregistret. Når der igen er adgang, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
6/17/2022

Registrering af importen af visse hjul af aluminium med oprindelse i Marokko.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
6/17/2022

Indførelse af en endelig antidumpingtold og udligningstold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse.

KN 2022 - rettelse af toldsatser (kun relevant for import af visse ligkister og 3D-printere)
6/14/2022

Rettelse af toldsatser for visse ligkister og 3D-printere i den kombinerede nomenklatur (KN) 2022.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
6/9/2022

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/141 over for importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning herunder også ufærdige varer, afsendt fra Malaysia, uanset om der er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
6/9/2022

Ændringer af toldtarifpositioner.

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner - Om moms og lønsumsafgift
6/7/2022

Denne vejledning fortæller, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og lønsumsafgift, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
5/31/2022

Ændring af toldtarifpositioner.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
5/25/2022

Berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2022/191 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Tariferingsforordninger
5/25/2022

T22, Tarifering har samlet tariferingsforordninger, HSC tariferingsudtalelser og statements i en elektronisk udgave pr. 25. maj, 2022 (vejledning).
Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen.

Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
5/25/2022

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 om indførelse af endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
5/24/2022

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af chromstålprodukter med elektrolytisk overfladebehandling med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Brasilien.

Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS vedtaget på HS Komitéens 68. session i september 2021
5/24/2022

EU har godkendt de tariferingsudtalelser og ændringer til forklarende bemærkninger til HS (FBHS), der blev vedtaget i september 2021 på 68. session i Komiteen for det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen (WCO).

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
5/23/2022

Ændringer af toldtarifpositioner.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
5/19/2022

Ændringer af toldtarifpositioner.