Der er skrevet en masse omkring dommen ang. ups.dk.

De fleste har fuldstændig fejlagtigt anskuet dommen ud fra en vinkel omkring misbrug af domænenavne, hvilket er en forkert antagelse. Data4u har kun solgt ganske få navne og altid efter en konkret forespørgsel. Vi er således ikke interesseret i at sælge, men har erhvervet dem for at kunne bruge dem. Det hænder dog at nogen henvender sig med et legitimt foremål, samt ønske om en rimelig honorering for overgivelse af et sådant, hvilke i ganske få tilfælde er imødekommet.

Det er tankevækkende at i skrivende stund (16 september 2013) er upd.dk endnu ikke taget i brug - hele 8 år efter dommen - og dette på trods af at påstanden fra ups var at det ville koste dem store summer ikke at have dette domæne (ja, millioner pr. dag, var udsagnet). Det beviser klart her mange år efter, at valget af overgivelse af domænenavnet, trods manges bifald, har været fuldstændig forkert. Den ubegrundede Højesteretsdom, som i øvrigt gik mod dommen fra Sø- og Handelsretten, har i praksis vist sig at være forkert.

Det er sørgeligt at se at vi har sådan et retssystem som kun tilgodeser de store kanoner. Med ca. 13000 patenter kan et firma som ups åbenbart også gennemtrumfe hele deres halløj i vores Højesteret - sørgeligt men sandt. Selve kendelsen var usædvanlig vag, tilnærmende det rene svig!

Endelig en kommentar omkring hvorfor det ikke blev brugt/anvendt, hvilket har været én af de mest anvendte anker:

Ganske enkelt fordi mit advokatfirma frarådede dette, under frygt for at markedsføringslovens principper i så fald ville blive inddraget, hvilket blot ville komplicere sagen yderligere. Et åbenbart dårligt argument som altså senere var med til at fælde dommen.

Det er også tankevækkende at dommen blev afsagt på grundlag af en ny lov som udkom ca. 8 år efter sagen startede og efter sagen i Sø- og Handelsretten. Således er den ikke retsmæssigt gået gennem 2 retsinstanser som lov ellers byder, fordi grundlaget havde ændret sig så kraftigt at netop denne vage lov blev lagt til grundlag for kendelsen.

Endelig er det tankevækkende at ups overskred flere tidsfrister og alligevel fik lov til at fortsætte upåagtet. De skiftede også advokater ud 4 gange under forløbet, angiveligt fordi disse blev tvunget til at bruge knap så fine metoder. På intet tidspunkt forsøgte de den mindste form for fornuftig drøftelse af problemet og under selve højesteretssagen har jeg flere vidner til at sagsøgers advokat (som var en af de meget kendte) direkte løj over for dommerne. Løgnen gik på at data4u angiveligt skulle have være tilbudt et "klækkelig beløb" for domænenavnet og stadig være afvisende. Det "klækkelige" beløb var på kr. 1200, men dette blev aldrig nævnt over for dommerne, som i stedet nok fik en formodning om at det drejede sig om millioner!

Smarte triks og snedige bemærkninger af superdygtige Advokater, reagerer stadig i vort retssystem. Pas på hvis du rejser dig med ren samvittighed - det kan koste dig ganske dyrt. En gang kunne man være stolte af vores retssystem, men den tid er desværre for længst forbi!

Om lov og ret dog ville skabe skabe retfærdighed...

           ..retfærdighed hører den næste tidsalder til!