• En kreativ tilgang...

  En kreativ tilgang...

  ...med data4u

 • Editor4u

  Et fleksibelt CMS...

  ...med editor4u

 • Samarbejde

  Uanede muligheder...

  ...med den rigtige samarbejdspartner

 • Bedste service

  Bedste service

  med ultraflad struktur

 • Kik omkring

  Ikke overbevist?

  Tag et kik omkring

 • Kærlighed

  Dynamik - kunst

  ...skønhed

 • Call on us...

  Stadig ikke overbevist?

  Tag endnu et kik omkring

Om os

Om os

Data4u - en kreativ partner.

Det er netop som en dans.

Glæden ved arbejdet må aldrig dø. Så er det bedre at stoppe medens legen er god. Vi bestræber os på at seriøsitet kan gå hånd i hånd med sjove dage, udforskende forsøg, spændende tiltag, nye muligheder... blot for at perspektivere tingene lidt.

Samspil kræver 2, således kan den hektiske hverdag også blive en smuk dans!

Services

Web Design

Vi lægger vægt på optimal fleksibilitet. Tingene skal naturligvis se ud som du ønsker det skal. Men at designe web sider i dag er ikke nogen simpel opgave, hvorfor vi anbefaler at finde en passende skabelon til formålet & tage udgangspunkt i denne.

En af de vigtigste spørgsmål er om hvorvidt man bør tage udgangspunkt i et responsive design eller ikke (flot visning på en mobil). Herefter skal sitets kompleksibilitet tages i betragtning (navigeringsmuligheder) og endelig skal der findes et godt udgangspunkt.

Fleksibilitet

Opgaver skal løses ud fra en prædefineret forudsætning - hurtigt, effektivt og velfungerende. Ofte fordrer den virkelige verden dog at tanker og idéer først fremkommer under den løbende udviklingsproces, hvorfor hurtig omstilling med implementation af nye faciliteter bør være en naturlig del af processen.

Data4u's udviklingsmodel er struktureret og modelleret, hvorfor en sådan form for fleksibilitet forekommer naturlig og effektiv - uden for store ekstraomkostninger. Vi lægger vægt på at tingene skal have et udviklingsforløb som sikrer det bedst mulige slut resultat - også selv om en given opgave ændrer karaktér under vejs.

Det er ofte også sådan at samarbejdet udmunder i en række tiltag/forslag som falder i kundens smag og dermed influrérer på opgaves løsning. Data4u er derfor en kreativ og lyttende sparringspartner, som "tager kundens opgave til sig", som var det vor egen!

Kompetence

Kompetence er kun et fattigt ord - men alpha & omega når det gælder udgifter til udvikling af software. Forskellen mellem success og fiasko ligger nemlig i programmør teamets kompetence: er de dygtige nok til at angribe en opgave på effektiv vis og kan andre senere gå ind og ændre i den oprindelige kode, uden de store faldgruber?

Data4u sikrer genbrugelig kode som kun kræver ændringer ét sted: så det "slår igennem" overalt!

Dette kræver erfaring kombineret med analytisk snilde og teknisk flair. Uanset om der er tale om objektorienteret programmering eller blot "god gammel proceduel kode" sikrer Data4u genbrug og konsistens under udviklingen, som kommer kunden til gode ved eventuel videreudvikling af produktet!

Der er jo ingen grund til at udvikle et produkt som kun holder nogle få år - end ikke i disse tider!

Kunden i centrum

Dette kan måske umiddelbart lyde lidt klichéagtige og burde være en selvfølgelighed, men er desværre et ofte overset fænomen. For hvad betyder "kunden i centrum" egentlig?

At sætte kunden i centrum medfører et engagement og entusiasme fra vores side på kundens vejne - altså at være en kreativ, indlevende sparringspartner, som kreerer et system som "var det vort eget geniale påfund". Her er kvalitet "i det usynlige" nøglen til fortsat success - en bevidsthed som gennemleves under udviklingen med ekseptionel kvalitet til følge - vi nægter at gå på kompromis, med mindre dette af diverse hensyn er et velovervejet ønske fra kunden!

Det er ofte én ting at få tingene til at "se godt nok ud" - en helt anden at "være grundigt kvalitativt funderet". Ved at levere gennemgribende kvalitet og være lyttende og fleksible sætter vi altid "dig i centrum".

Fuld tilfredshed

…eller pengene tilbage!

Dette er lovende ord, men ikke desto mindre vort motto!

Det kræver naturligvis at forventningerne er afstemte på begge sider, en proces hvor Data4u som den professionelle partner, har hovedansvaret. Derfor ser vi det som vort ansvarsområde at redegøre for konsekvenserne for et givent ambitionsniveau inden aftale om samarbejde. Når niveauet for forventningerne er lagt, vil vi naturligvis levere et produkt som fuldt ud leverer det aftalte!

Behageligt samarbejdsklima

En success bliver kun til ved et tæt og nærende samarbejde mellem alle involverede parter. Et godt og behageligt samarbejdsklima, med gode og inspirerende stunder sammen, er den mest sikre vej til kreativ og funktionel udnyttelse af alles ressourcer - med et optimalt, kvalitativt resultat til følge!

Data4u ligger stor vægt på den menneskelige dimension og leverer kun ydelser af høj åndelig såvel som faglig kvalitet: det skal være rart og givtigt at være sammen om en opgave på alle områder!